LILIANA TÂN NGUYỆT MỊ LY RA MẮT TRONG TÍNH NĂNG VẼ BÙA

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Sau khi bị người nhà trời tiêu diệt, Liliana Tân nguyệt mị ly trải qua nhiều kiếp luân hồi, cuối cùng đã lưu lạc vào trong tính năng vẽ bùa. Liệu "ý trung nhân" của nàng có thể giải thoát được nàng khỏi phong ấn vẽ bùa này không?

THỜI GIAN

Từ ngày 07/06/2019

NỘI DUNG

Tính năng vẽ bùa sẽ sử dụng hai loại giấy cuộn với cơ hội trúng được những vật phẩm khác nhau

Giấy vẽ bùa S: Giá 6 quân huy / cuộn. Dùng để vẽ bùa cấp cao và có cơ hội trúng Ô tuyệt sắc

Giấy vẽ bùa A: Giá 1 quân huy hoặc 50 vàng / cuộn ( mua tối đa 50 cuộn bằng vàng / tuần) Dùng để vẽ bùa bậc A và có cơ hội trúng trang phục Liliana Nguyệt mị ly

Vẽ bùa cấp cao sẽ tốn 5 giấy vẽ bùa S

Vẽ bùa bậc A sẽ tốn 10 giấy vẽ bùa A

Đặc biệt, hàng ngày các Kiện Tướng nhận được một lượt vẽ bùa bậc A miễn phí. Ngoài ra nếu bạn tiến hành quay 5 lần sẽ nhận được 6 phần quà từ tính năng vẽ bùa.

Với mỗi loại vẽ bùa, các Kiện Tướng sẽ nhận được những vật phẩm sau:

Vẽ bùa thông thường Vẽ bùa cấp cao
Trang phục Liliana Nguyệt mị ly 20 Ô tuyệt sắc
Chọn 1 trang phục Chọn 1 trong 10 tướng
Thẻ giảm giá 100 quân huy 10 Ô tuyệt sắc
10 Mảnh tướng Chọn 1 trong 12 điệu nhảy tướng
10 Mảnh trang phục 5 Ô tuyệt sắc
Chọn 1 trong 6 điệu nhảy 1 Ô tuyệt sắc
2 Vé quay Thẻ giảm giá 150 quân huy (áp dụng cho vật phẩm trên 400 quân huy)
Giấy vẽ bùa S (3 ~ 6) Thẻ giảm giá 200 quân huy (áp dụng cho vật phẩm trên 500 quân huy)
1 Vé quay Rương hiệu ứng ngẫu nhiên
10 Giấy vẽ bùa A 1 vé quay
50 Ruby 200 Ruby

Danh sách tướng và trang phục có thể xuất hiện trong vẽ bùa

Trang phục Tướng
Annette Nữ quản ga Annette
Sephera Quý tiểu thư Liliana
Florentino Vũ kiếm sư Veres
Payna Cảnh vệ rừng Payna
Richter Bá tước Richter
Omen Sĩ quan viễn chinh Omen
Wonder Woman Thế chiến Wonder Woman
Rourke Pháo thủ tuộc neo Rourke
Lindis Thám tử tư Lindis
Xeniel Thiên sứ huỷ diệt Xeniel
8 Vé quay

Danh sách điệu nhảy có thể xuất hiện trong vẽ bùa

Vẽ bùa thông thường Vẽ bùa cấp cao
Amily Veres
Lauriel Florentino
Arthur Flash
Butterfly Omen
Tel'annas Batman
Arum Sephera
Tulen Chaugnar
Elsu Điêu Thuyền
Quillen Ngộ Không
Murad Lindis
Natalya Jinna
Triệu Vân Mina
Capheny
Alice
Hayate

Khi vẽ ra Ô tuyệt sắc, các Kiện Tướng có thể dùng để đổi những vật phẩm sau:

Số Ô tuyệt sắc Vật phẩm
80 Trang phục Liliana Tân nguyệt mị ly
20 Trang phục Liliana Nguyệt mị ly
10 Chọn 1 tướng trong danh sách trên
4 Thẻ giảm giá 200 quân huy
3 Thẻ giảm giá 150 quân huy
3 Một điệu nhảy tướng ngẫu nhiên
2 Thẻ đổi tên
1 5 ~ 20 Giấy cuộn bậc S
1 2 vé quay

LƯU Ý

Ô tuyệt sắc từ Tính năng vẽ bùa trước không thể sử dụng trong Tính năng vẽ bùa mới.

Tin tức khác