RA MẮT SỰ KIỆN: MẢNH TRANG PHỤC CAO CẤP

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng: Ra mắt sự kiện Mảnh trang phục cao cấp

NỘI DUNG

Mảnh trang phục cao cấp là những mảnh trang phục đặc biệt, không thể đổi được từ mảnh trang phục thông thường.

Những mảnh trang phục này sẽ chỉ có thể nhận được từ các sự kiện đặc biệt, ví dụ như sự kiện Máy chủ thử nghiệm

Trong tương lai sẽ có càng nhiều các sự kiện rơi mảnh trang phục cao cấp này, và các loại mảnh trang phục cũng sẽ được bổ sung thêm

Thông tin tới các Kiện Tướng

Tin tức khác