MỞ BÁN CỰC SỐC TRANG PHỤC MARJA HOẢ NGỌC NỮ VƯƠNG

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Mở bán Marja Hoả ngọc nữ vương

NỘI DUNG

Trang phục Marja Hoả ngọc nữ vương có giá 99 quân huy thay vì 379 quân huy

THỜI GIAN

Từ ngày 13 - 14/07/2019

LƯU Ý

Sau ngày 14/07/2019, trang phục Marja Hoả ngọc nữ vương sẽ trở thành trang phục hữu hạn cho tới khi có thông báo kế tiếp

Tin tức khác