MỞ BÁN COMBO TƯỚNG VÀ TRANG PHỤC ERROL VƯỢT NGỤC

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Kể từ khi xuất hiện trong sổ sứ mệnh mùa VI, Errol đã trở thành một cái tên rất được yêu thích trong cộng đồng. Hiểu được niềm khao khát muốn sở hữu vị tướng này, thế nên Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Mở bán combo tướng và trang phục Errol Vượt ngục

NỘI DUNG

Tướng Errol có giá 379 quân huy thay vì 539 quân huy

Trang phục Errol Vượt ngục có giá 219 quân huy

Combo tướng và trang phục Errol Vượt ngục có giá 495 quân huy thay vì 758 quân huy

THỜI GIAN

Từ ngày 24 - 30/06/2019

Tin tức khác