MỞ BÁN COMBO TƯỚNG VÀ TRANG PHỤC FLORENTINO VŨ KIẾM SƯ

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Florentino là một bậc thầy kiếm thuật với những đường kiếm lả lướt. Nhân dịp vị tướng thứ 79 của Liên Quân Mobile ra mắt, Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Mở bán combo tướng và trang phục Florentino Vũ kiếm sư.

NỘI DUNG

Combo tướng và trang phục Florentino Vũ kiếm sư có giá 493 quân huy thay vì 758 quân huy

Tướng Florentino có giá 379 quân huy thay vì 539 quân huy

Trang phục Florentino Vũ kiếm sư mua riêng có giá 219 quân huy

THỜI GIAN

Từ ngày 28/12/2018 đến ngày 03/01/2019

Tin tức khác