MỞ BÁN GÓI NÂNG CẤP SỔ SỨ MỆNH 37

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn Sự Kiện: Mở bán gói Nâng cấp Sổ Sứ Mệnh 37

NỘI DUNG

Khi mua gói Nâng cấp Sổ Sứ Mệnh 37, Kiện Tướng sẽ ngay lập tức nhận được 20 cấp Sổ Sứ Mệnh 37, chạm ngay đến Vòng quay sứ mệnh với trang phục SS.

LƯU Ý

Mỗi tài khoản chỉ có thể mua gói nâng cấp 1 lần

THỜI GIAN

Từ ngày 16 - 31/1/2022

Tin tức khác