MỞ BÁN HỘP CHƯA SỞ HỮU - CƠ BẢN

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn Sự Kiện: Mở bán Hộp chưa sở hữu - Cơ Bản

NỘI DUNG

Khi mở Hộp chưa sở hữu - Cơ bản, các bạn sẽ nhận ngẫu nhiên một trong các rương dưới đây

Rương Chiến thần

Rương Trang Phục chưa sở hữu SS ngẫu nhiên

Rương Trang Phục chưa sở hữu S ngẫu nhiên

Rương Trang Phục chưa sở hữu A ngẫu nhiên

Rương Tướng chưa sở hữu tướng ngẫu nhiên

Khi mở Rương chưa sở hữu kể trên, các bạn sẽ nhận vật phẩm ngẫu nhiên tương ứng theo bảng dưới đây

Tên Rương Nội Dung
Rương Chiến thần Raz Chiến thần Muay Thái / 30 giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc
Rương Trang Phục chưa sở hữu SS ngẫu nhiên Elsu Guitar Tình ái / Omen Đao phủ tận thế / Raz Băng quyền quán quân / Capheny Kimono / Butterfly Nữ quái nổi loạn / Quillen Đặc công Mãng xà / Lauriel Thánh quang sứ / Valhein Vũ Khí tối thượng / Ngộ Không Siêu việt / Yorn Thế tử nguyệt tộc / Tulen Tân thần thiên hà / Liliana Nguyệt Mị Ly / 20 giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc
Rương Trang Phục chưa sở hữu S ngẫu nhiên Batman Dơi địa ngục / Yorn Đặc nhiệm SWAT / Airi Cấm vệ nguyệt tộc / The Joker Vua hề / Errol Diệt nguyệt tiên phong / Jinna Dạ xoa vương / Butterfly Quận chúa đế chế / Thane Mật vụ / Tel'Annas Chung tình tiễn / Kahlii Kim cô giáo chủ / Omen Ám tử đao / Murad Đồ thần đao / Nakroth BBoy công nghệ / Mganga Tiệc bánh kẹo / Murad M-TP Thần tượng học đường / Zuka Gấu nhồi bông / Ryoma Đại tướng nguyệt tộc / Taara Đại Tù Trưởng / Zill Dung nham / 10 giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc
Rương Trang Phục chưa sở hữu A ngẫu nhiên Ata Tân thủy thủ / Krizzix Cún siêu quậy / Rouie Sứ giả vũ trụ / Zata Tư lệnh viễn chinh / Ishar Giấc mơ ngọt ngào / Y'Bneth Hạt trưởng kiểm lâm / Paine Khúc nhạc tử vong / Quillen Trưởng ngoại khoa / Qi Tiểu long / Eland'orr Soái tặc / Richter Bá tước / Volkath Dạ huyết tộc / Capheny Hầu gái / Max Hiệp sĩ nhí / Laville Tay đua đường phố / Dextra Chiến binh quyến rũ / Sinestrea Giấc mơ trưa / Laville Tay đua đường phố / Skud Sơn tặc / 4 giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc
Rương Tướng chưa sở hữu tướng ngẫu nhiên Keera / Dirak / Thorne / Eland'orr / Dextra / Sinestrea / Allain / Vol'kath / Zip / Qi / Lorion / Laville / Errol / Capheny / Richter / D'Arcy / Veres / Florentino / Sephera / 2 giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc

LƯU Ý

Nếu mua nhiều rương hãy mở từng rương một để tránh vật phẩm bị trùng lặp.

THỜI GIAN

Từ 12 - 16/05

Tin tức khác