MỞ BÁN HỘP TRANG PHỤC HỮU HẠN - CƠ HỘI SỞ HỮU TRANG PHỤC SS HỮU HẠN CHỈ VỚI 12 QUÂN HUY

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn Sự Kiện: Mở bán Hộp trang phục Hữu Hạn

NỘI DUNG

Hộp trang phục Hữu Hạn chứa ngẫu nhiên một trong các vật phẩm sau:

Chọn 1 trang phục: Veres Thần thoại Hy Lạp / Baldum Thần thoại hy lạp / Murad Điệp viên Anubis / Aoi Sát thủ đô thị / Yorn Thần thoại Hy Lạp

Chọn 1 trang phục: Lữ Bố Tư lệnh Robot / Violet Vợ người ta / Liliana Tiểu thơ anh đào

Chọn 1 trang phục: Butterfly Đông Êm Đềm / Murad Đặc dị / Omen Chiến binh trăng khuyết

Huy hiệu Chào Hè x333

Huy hiệu Chào Hè x33

Huy hiệu Chào Hè x9

Huy hiệu Chào Hè x6

Huy hiệu Chào Hè x3

THỜI GIAN

Từ ngày 18 - 21/05/2022

Tin tức khác