MỞ BÁN HỘP TRANG PHỤC NGẪU NHIÊN

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn Sự Kiện: Mở bán hộp trang phục ngẫu nhiên

NỘI DUNG

Hộp trang phục ngẫu nhiên chứa một trong những vật phẩm sau:

Chọn 1 trang phục: D'Arcy Đô đốc tinh hệ / Veres Gián điệp tinh hệ / Mina Lưỡi hái hoàng kim / Marja Hỏa ngọc nữ vương / Quillen Thống soái đế chế / Hayate Chiến binh trăng khuyết / 20 giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc

Chọn 1 trang phục: Raz Băng quyền quán quân / Thane Mật vụ / Hayate Quỷ diện / Violet Đặc Dị / Wisp Ếch nhồi bông / Mganga Pháp sư mèo / Kriknak ST.L-162 / 10 giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc

Chọn 1 trang phục: Veres Thần thoại Hy Lạp / Airi Phó kiếm đạo / Slimz Thỏ nhồi bông / Valhein Số 7 thần sầu / Aoi Sát thủ đô thị / Lindis Dạ tiệc

Huy hiệu Ở Nhà x10

Huy hiệu Ở Nhà x2

Huy hiệu Ở Nhà x1

THỜI GIAN

Từ 10 - 13/6

Tin tức khác