MỞ BÁN HỘP TƯỚNG VÀ TRANG PHỤC NGẪU NHIÊN

Viết bởi Híu

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn Sự Kiện: Mở bán Hộp Tướng và Trang Phục ngẫu nhiên

NỘI DUNG

Hộp Tướng và Trang Phục ngẫu nhiên chứa một trong những vật phẩm sau:

Chọn 1 Tướng: Wiro / Ata / Marja / Jinna / Tulen / Amily / Lindis / Preyta / Max

Chọn 1 Trang Phục: Raz Siêu việt / Capheny Kimono / Quillen Đặc công Mãng xà / Yorn Thế tử nguyệt tộc

Chọn 1 Trang Phục Hữu Hạn: Max Thần đồng sinh hóa / Zill Cựu thần thiên hà / D'Arcy Đô đốc tinh hệ / Moren Lính cứu hỏa / Lauriel Phù thủy bí ngô / Murad Đặc dị

Huy hiệu Bãi Biển x100

Huy hiệu Bãi Biển x10

Huy hiệu Bãi Biển x5

Huy hiệu Bãi Biển x2

Huy hiệu Bãi Biển x1

THỜI GIAN

Từ 11/04 - 15/04

Tin tức khác