MỞ BÁN RƯƠNG DC - NHẬN NGAY TRANG PHỤC NHÀ DC CHỈ TỪ 7 QUÂN HUY

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán Rương DC

NỘI DUNG

Khi mở Rương DC, các bạn sẽ nhận một trong các vật phẩm sau:

Chọn 1 trang phục: The Joker Vua hề / Superman Chúa tể công lý / Batman Dơi địa ngục / Wonder Woman Thế chiến / The Flash Tia chớp tương lai

Chọn 1 tướng: Joker / Superman / Batman / Wonder Woman / The Fl

Giấy vẽ bùa S

Mảnh tướng

Mảnh trang phục

Ruby

THỜI GIAN

Từ ngày 12 ~ 17/02/2020

Tin tức khác