MỞ BÁN RƯƠNG AIRI - NHẬN AIRI TIỆC BÃI BIỂN CHỈ TỪ 15 QUÂN HUY

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Mở bán Rương Airi.

NỘI DUNG

Khi mở Rương Airi, các Kiện Tướng sẽ nhận một trong các vật phẩm sau:

Combo tướng và trang phục Airi Tiệc bãi biển

Tướng Airi

Trang phục Airi Tiệc bãi biển

Phụ kiện Kính cầu vồng

Phụ kiện Kiếm mắt mèo

Chọn 1 trong 3 Phụ kiện màu tóc

Huy hiệu Tiệc bãi biển 1 ~ 3

Huy hiệu Tiệc bãi biển đổi được những vật phẩm sau:

Vật phẩm Huy hiệu
Trang phục Airi Tiệc bãi biển 55
Kính mắt mèo 7
Kiếm cầu vồng 10
Chọn 1 trong 3 màu tóc 3

THỜI GIAN

Từ ngày 12 -14/07/2019

Tin tức khác