MỞ BÁN RƯƠNG ANH HÙNG: CƠ HỘI SỞ HỮU COMBO 5 VỊ TƯỚNG VÀ TRANG PHỤC CỰC HOT

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội đồng Liên Quân xin được gửi tới các Kiện tướng sự kiện vô cùng hấp dẫn. Mở bán Rương anh hùng (tướng) Rương anh hùng (trang phục)

NỘI DUNG

Sau khi sở hữu Rương anh hùng (trang phục) với giá 20 quân huy, các Kiện tướng sẽ có cơ hội nhận được những vật phẩm sau:

Combo 5 trang phục vĩnh viễn

Trang phục Tulen Thân thần thiên hà vĩnh viễn

Trang phục Lindis Thám Tử Tư vĩnh viễn

Trang phục Murad M-TP Thần Tượng Học Đường vĩnh viễn

Trang phục Kil'Groth Cảnh Vệ Biển vĩnh viễn

Trang phục Alice Nhà Chiêm Tinh vĩnh viễn

Vé quay kho báu

Huy hiệu anh hùng

Trong cả sự kiện các Kiện tướng có thể dùng Huy hiệu anh hùng để đổi các trang phục vĩnh viễn dưới đây:

Phần thưởng Số lượng huy hiệu anh hùng
Trang phục Tulen Tân thần thiên hà 35
Trang phục Lindis Thám tử tư 12
Trang phục Murad Thần tượng học đường 30
Trang phục Kil'Groth Cảnh vệ biển 12
Trang phục Alice Nhà chiêm tinh vĩnh viễn 10
1 Vé quay kho báu 2 (Tối đa đổi được 2 lần/ sự kiện)
10 Mảnh trang phục 1 (Tối đa đổi được 99 lần/ sự kiện)

Sau khi sở hữu Rương anh hùng (tướng) với giá 25 quân huy, các Kiện tướng sẽ có cơ hội nhận được những vật phẩm sau:

Combo 5 tướng vĩnh viễn

Tướng Tulen vĩnh viễn

Tướng Lindis vĩnh viễn

Tướng Murad vĩnh viễn

Tướng Kil'Groth vĩnh viễn

Tướng Alice vĩnh viễn

Vé quay kho báu

Huy hiệu anh hùng

Trong cả sự kiện các Kiện tướng có thể dùng Huy hiệu anh hùng để đổi các vị tướng vĩnh viễn dưới đây:

Phần thưởng Số lượng huy hiệu anh hùng
Tướng Tulen vĩnh viễn 30
Tướng Alice vĩnh viễn 20
Tướng Murad vĩnh viễn 30
Tướng Kil'Groth vĩnh viễn 20
Tướng Lindis vĩnh viễn 30
1 Vé quay kho báu 2 (Tối đa đổi được 2 lần/ sự kiện)
10 Mảnh tướng 1 (Tối đa đổi được 99 lần/ sự kiện)

THỜI GIAN

Từ 01/07 đến 03/07/2018

LƯU Ý

Mỗi vị tướng hoặc trang phục chỉ được đổi 1 lần.

Nếu mở ra tướng và trang phục đã sở hữu thì các vật phẩm đó sẽ được chuyển thành ruby tương ứng

Chúc các kiện tướng có thời gian vui vẻ trong Liên Quân Mobile!

Tin tức khác