Mở bán Rương Băng Giá

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Mở bán Rương Băng Giá

NỘI DUNG

Khi mở Rương Băng Giá, các Kiện Tướng có thể nhận một trong các vật phẩm sau:

Com bo Trang phục Ignis Bắc Băng Vương / Raz Băng Quyền Quán Quân / Preyta Băng Hỏa Long Sư

Trang phục Ignis Bắc Băng Vương

Trang phục Raz Băng Quyền Quán Quân

Trang phục Preyta Băng Hỏa Long Sư

Huy hiệu Sôi Động x10

Huy hiệu Sôi Động x2

Huy hiệu Sôi Động x1

THỜI GIAN

Từ ngày 05 - 08/08/2022

Tin tức khác