MỞ BÁN RƯƠNG BĂNG QUYỀN - CƠ HỘI NHẬN ĐƯỢC RAZ BĂNG QUYỀN QUÁN QUÂN CHỈ VỚI 15 QUÂN HUY

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Mở bán Rương băng quyền. Đây là cơ hội để các Kiện Tướng nhận được tướng và trang phục Raz Băng quyền quán quân chỉ với 15 quân huy.

NỘI DUNG

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi sở hữu Rương băng quyền trị giá 15 quân huy các Kiện Tướng sẽ nhận được một trong số các vật phẩm sau:

Tướng hoặc Raz Băng quyền quán quân vĩnh viễn (chọn 1 trong 2)

Giảm giá tướng hoặc Raz Băng quyền quán quân 60%

Giảm giá tướng hoặc Raz Băng quyền quán quân​​​​​​​ 70%

Giảm giá tướng hoặc Raz Băng quyền quán quân​​​​​​​ 80%

Thẻ thử tướng và Raz Băng quyền quán quân​​​​​​​ 1 ngày / 3 ngày

Rương mảnh tướng

Rương mảnh trang phục

THỜI GIAN

Từ ngày 15/09 đến ngày 17/09/2018

Tin tức khác