MỞ BÁN RƯƠNG BIỆT ĐỘI - CƠ HỘI NHẬN COMBO TRANG PHỤC HỮU HẠN CHỈ 4 QUÂN HUY

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán Rương Biệt Đội

NỘI DUNG

Khi mở Rương Biệt Đội, các bạn sẽ nhận được một trong các vật phẩm sau:

Combo trang phục: Richter Thống soái kháng chiến / Tulen Đông Êm Đềm / Florentino Giám sát tinh hệ / D'Arcy Đô đốc tinh hệ

Trang phục Richter Thống soái kháng chiến

Trang phục Tulen Đông Êm Đềm

Trang phục Florentino Giám sát tinh hệ

Trang phục D'Arcy Đô đốc tinh hệ

Huy hiệu Đèn Lồng x10

Huy hiệu Đèn Lồng x2

Huy hiệu Đèn Lồng x1

THỜI GIAN

Từ ngày 14 - 17/09

Tin tức khác