MỞ BÁN RƯƠNG CAPHENY OMEN - CƠ HỘI NHẬN COMBO TRANG PHỤC CHỈ VỚI 7 QUÂN HUY

Viết bởi Híu

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán rương Capheny Omen

NỘI DUNG

Rương Capheny Omen chứa một trong các vật phẩm sau:

- Combo trang phục: Capheny KimonoOmen Đao phủ tận thế

- Huy hiệu năm mới x 2

THỜI GIAN

Từ 00h 21/01 - 25/01/2021

Tin tức khác