MỞ BÁN RƯƠNG CHIẾN THẦN BẤT BẠI - CƠ HỘI NHẬN RAZ CHIẾN THẦN MUAY THÁI CHỈ TỪ 9 QUÂN HUY

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn Sự Kiện: Mở bán Rương Chiến Thần Bất Bại

NỘI DUNG

Rương Chiến Thần Bất Bại sở hữu một trong các vật phẩm sau:

Trang phục Raz Chiến thần Muay Thái

Huy hiệu Bí Ngô x999

Huy hiệu Bí Ngô x300

Huy hiệu Bí Ngô x100

Huy hiệu Bí Ngô x50

Huy hiệu Bí Ngô x20

Huy hiệu Bí Ngô x10

Huy hiệu Bí Ngô x5

Huy hiệu Bí Ngô x2

THỜI GIAN

Từ ngày 12 - 16/10

Tin tức khác