MỞ BÁN RƯƠNG CHIẾN THẮNG - SỞ HỮU NHỮNG TƯỚNG CÓ TỶ LỆ THẮNG CAO CHỈ VỚI 4 QUÂN HUY

Viết bởi Híu

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn Sự Kiện: Mở bán rương chiến thắng

NỘI DUNG

Rương chiến thắng chứa một trong các vật phẩm sau:

Combo tướng có tỷ lệ thắng cao: Max, Wisp, Slimz, Fennik, Thorne, Allain, Payna, Sinestrea, Wonder Woman, Ryoma, Capheny, Astrid

Chọn 6: Max / Wisp / Slimz / Fennik / Thorne / Allain / Payna / Sinestrea / Wonder Woman / Ryoma / Capheny / Astrid

Chọn 3: Max / Wisp / Slimz / Fennik / Thorne / Allain / Payna / Sinestrea / Wonder Woman / Ryoma / Capheny / Astrid

Chọn 1: Max / Wisp / Slimz / Fennik / Thorne / Allain / Payna / Sinestrea / Wonder Woman / Ryoma / Capheny / Astrid

Huy hiệu năm mới x 5

Huy hiệu năm mới x 2

Huy hiệu năm mới x 1

THỜI GIAN

Từ 00h 21/01 - 24/01/2021

Tin tức khác