MỞ BÁN RƯƠNG CHINH PHỤC - CƠ HỘI NHẬN COMBO TRANG PHỤC S/S+ HỮU HẠN CHỈ VỚI 4 QUÂN HUY

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán Rương Chinh Phục

NỘI DUNG

Khi mở Rương Chinh phục, các bạn sẽ nhận được một trong các vật phẩm sau:

Combo trang phục: Ngộ Không Hỏa nhãn kim tinh / Ryoma Thanh long bang chủ / Veres Gián Điệp Tinh Hệ / Yorn Soái ca học đường

Trang phục Ngộ Không Hỏa nhãn kim tinh

Trang phục Ryoma Thanh long bang chủ

Trang phục Veres Gián Điệp Tinh Hệ

Trang phục Yorn Soái ca học đường

Huy hiệu Vô Địch x5

Huy hiệu Vô Địch x2

Huy hiệu Vô Địch x1

THỜI GIAN

Từ ngày 22 - 25/7

Tin tức khác