MỞ BÁN RƯƠNG CHƯA SỞ HỮU CƠ BẢN

Viết bởi Híu

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn Sự Kiện: Mở bán Rương chưa sở hữu - Cơ bản

NỘI DUNG

Rương chưa sở hữu - Cơ bản chứa một trong những vật phẩm sau:

Raz Chiến thần Muay Thái / 30 Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc

Rương Trang Phục bậc SS chưa sở hữu: Elsu Guitar Tình ái / Omen Đao phủ tận thế / Raz Siêu việt / Capheny Kimono / Butterfly Nữ quái nổi loạn / Quillen Đặc công Mãng xà / Lauriel Thánh quang sứ / Valhein Vũ Khí tối thượng / Airi Kiemono / Ngộ Không Siêu việt / Yorn Thế tử nguyệt tộc / Tulen Tân thần thiên hà / Liliana Nguyệt Mị Ly / 20 Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc.

Rương Trang Phục bậc S/S+ chưa sở hữu: Batman Dơi địa ngục / Yorn Đặc nhiệm SWAT / Airi Cấm vệ nguyệt tộc / The Joker Vua hề / Errol Diệt nguyệt tiên phong / Jinna Dạ xoa vương / Butterfly Quận chúa đế chế / Thane Mật vụ / Tel'Annas Chung tình tiễn / Kahlii Kim cô giáo chủ / Omen Ám tử đao / Murad Đồ thần đao / Nakroth BBoy công nghệ / Mganga Tiệc bánh kẹo / Murad M-TP Thần tượng học đường / Zuka Gấu nhồi bông / Ryoma Đại tướng nguyệt tộc / Taara Đại Tù Trưởng / Zill Dung nham / 10 Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc.

Rương Trang Phục bậc A chưa sở hữu: Ata Tân thủy thủ / Krizzix Cún siêu quậy / Rouie Sứ giả vũ trụ / Zata Tư lệnh viễn chinh / Ishar Giấc mơ ngọt ngào / Y'Bneth Hạt trưởng kiểm lâm / Paine Khúc nhạc tử vong / Quillen Trưởng ngoại khoa / Qi Tiểu long / Eland'orr Soái tặc / Richter Bá tước / Volkath Dạ huyết tộc / Capheny Hầu gái / Max Hiệp sĩ nhí / Roxie Thám Tử Tập Sự / Wonder Woman Thế chiến / Superman Chúa tể công lý / Baldum Chú thợ ống nước / Skud Sơn tặc / 4 Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc.

Rương Tướng chưa sở hữu: Keera / Dirak / Ishar / Eland'orr / Krizzix / Celica / Yena / Vol'kath / Zip / Qi / Hayate / Enzo / Errol / Capheny / Richter / D'Arcy / Veres / Florentino / Sephera / 2 Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc.

LƯU Ý

Nếu mua nhiều rương, hãy mở TỪNG RƯƠNG MỘT để tránh mở ra vật phẩm trùng lặp

Mỗi tài khoản chỉ có thể mua tối đa 10 Rương

THỜI GIAN

Từ 00h 07/04 - 10/04

Tin tức khác