MỞ BÁN RƯƠNG ĐÁ TIẾN HOÁ - NHẬN TRANG PHỤC NAKROTH BBOY CÔNG NGHỆ / 500 ĐÁ TIẾN HOÁ CHỈ TỪ 20 QH

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán Rương đá tiến hoá

NỘI DUNG

Khi mở Rương Đá tiến hoá, các bạn sẽ nhận một trong các vật phẩm sau:

Đá tiến hoá 1 ~ 500

Trang phục Nakroth Bboy Công nghệ / 5 Huy chương mùa hè

3 Huy chương mùa hè

THỜI GIAN

Từ ngày 09 - 14/08/2020

Tin tức khác