MỞ BÁN RƯƠNG ĐẶC CÔNG - CƠ HỘI NHẬN COMBO TRANG PHỤC TỚI BẬC SS

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bản Rương Đặc Công

NỘI DUNG

Khi mở Rương Đặc Công, các Kiện Tướng sẽ nhận một trong các vật phẩm dưới đây

Combo trang phục: Liliana Nguyệt Mị Ly / Quillen Đặc công Mãng xà / Capheny Kimono

Trang phục Liliana Nguyệt Mị Ly

Trang phục Quillen Đặc công Mãng xà

Trang phục Capheny Kimono

Huy hiệu Tri Ân x20

Huy hiệu Tri Ân x3

Huy hiệu Tri Ân x2

THỜI GIAN

Từ ngày 24 - 27/11

Tin tức khác