MỞ BÁN RƯƠNG ĐẶC CÔNG

Viết bởi Phuong

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn Sự Kiện: Mở bán Rương Đặc Công

NỘI DUNG

Rương Đặc Công chứa một trong các vật phẩm sau:

Combo Trang phục Quillen Đặc công Mãng xà + Amily Đặc công Nhện đỏ + Airi Đặc công Tử điệp

Trang phục Quillen Đặc công Mãng xà

Trang phục Amily Đặc công Nhện đỏ

Trang phục Airi Đặc công Tử điệp

Huy hiệu Sôi Động x10

Huy hiệu Sôi Động x2

Huy hiệu Sôi Động x1

THỜI GIAN

Từ ngày 14 - 17/08/2022

Tin tức khác