MỞ BÁN RƯƠNG ĐẠI HỘI ANH HÙNG

Viết bởi Híu

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn Sự Kiện: Mở bán Rương Đại Hội Anh Hùng

NỘI DUNG

Rương Đại Hội Anh Dùng có chứa một trong các vật phẩm sau:

Combo 15 Tướng: Sinestrea, Thorne, Allain, Zata, Laville, Paine, Ata, Keera, Dirak, Capheny, Eland'orr, Tel'Annas, Ngộ Không, Raz, Nakroth.

Chọn 10: Zata, Paine, Ata, Keera, Dirak, Capheny, Eland'orr, Tel'Annas, Ngộ Không, Raz, Nakroth.

Chọn 5: Zata, Paine, Ata, Keera, Dirak, Capheny, Eland'orr, Tel'Annas, Ngộ Không, Raz, Nakroth.

Sinestrea

Thorne

Allain

Zata

Laville

Paine

Ata

Keera

Dirak

Capheny

Eland'orr

Tel'Annas

Ngộ Không

Raz

Nakroth

Huy hiệu Khai xuân

THỜI GIAN

Từ 07/03 - 11/03

Tin tức khác