MỞ BÁN RƯƠNG GIẤY CUỘN S - NHẬN NGAY 50 GIẤY CUỘN S CHỈ TỪ 30 QUÂN HUY

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Rương giấy cuộn S.

NỘI DUNG

Khi mở Rương giấy cuộn S, các Kiện Tướng sẽ nhận được một số lượng ngẫu nhiên các giấy cuộn S

Giấy cuộn S 5 ~ 50

THỜI GIAN

Từ ngày 17 - 19/08/2019


LƯU Ý

Một tài khoản chỉ có thể mua tối đa 10 Rương giấy cuộn S trong suốt cả sự kiện

Tin tức khác