MỞ BÁN RƯƠNG GIẤY VẼ BÙA TUYỆT SẮC

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng
Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán Rương giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc

NỘI DUNG

Rương giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc có chứa một trong các vật phẩm sau:

Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc x 100

Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc x 10

Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc x 5

Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc x 2

Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc x 1

THỜI GIAN

Từ 17 - 22/04

Tin tức khác