MỞ BÁN RƯƠNG HOẢ KHÍ - NHẬN TRANG PHỤC HỆ LỬA VỚI GIÁ SIÊU ƯU ĐÃI CHỈ TỪ 19 QUÂN HUY

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Mở bán Rương hoả khí

NỘI DUNG

Khi mở Rương hoả khí, các bạn sẽ nhận một trong các vật phẩm sau:

Chọn 1 trang phục: Marja Hoả ngọc nữ vương / Jinna Hoả nhãn ma vương / Lumburr Dung nhan / Zephys Dung nham / Zill Dung nham

Giấy vẽ bùa A

Giấy vẽ bùa S

Đá tiến hoá

Mảnh tướng

Mảnh trang phục

THỜI GIAN

Từ ngày 28 ~ 31/05/2020

Tin tức khác