MỞ BÁN RƯƠNG HOA TUYẾT - CƠ HỘI NHẬN COMBO TRANG PHỤC HỮU HẠN CHỈ 5 QUÂN HUY

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán Rương Hoa Tuyết

NỘI DUNG

Khi mở Rương Hoa Tuyết, các bạn sẽ nhận được một trong các vật phẩm sau:

Combo trang phục: Veera Nàng dơi tuyết / Grakk Chàng gấu tuyết / Natalya Quà quái quỷ / Fennik Tuần lộc láu lỉnh

Trang phục Veera Nàng dơi tuyết

Trang phục Fennik Tuần lộc láu lỉnh

Trang phục Grakk Chàng gấu tuyết

Trang phục Natalya Quà quái quỷ

Huy hiệu Đèn Lồng x10

Huy hiệu Đèn Lồng x2

Huy hiệu Đèn Lồng x1

THỜI GIAN

Từ ngày 16 - 19/09

Tin tức khác