MỞ BÁN RƯƠNG HUY HIỆU CHIẾN THẦN

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn Sự Kiện: Mở bán Rương Huy Hiệu Chiến Thần

NỘI DUNG

Rương Huy hiệu Chiến Thần chứa một trong những vật phẩm sau:

Trang phục Raz Chiến Thần Muay Thái

Huy hiệu Ở Nhà x999

Huy hiệu Ở Nhà x100

Huy hiệu Ở Nhà x30

Huy hiệu Ở Nhà x20

Huy hiệu Ở Nhà x10

Huy hiệu Ở Nhà x5

Huy hiệu Ở Nhà x2

Huy hiệu Ở Nhà x1

THỜI GIAN

Từ 10 - 13/6

Tin tức khác