MỞ BÁN RƯƠNG HUY HIỆU TRI ÂN

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn Sự Kiện: Mở bán Rương Huy hiệu Tri Ân

NỘI DUNG

Rương Huy hiệu Tri Ân chứa một trong những vật phẩm sau:

Huy hiệu Tri Ân x500

Huy hiệu Tri Ân x20

Huy hiệu Tri Ân x8

Huy hiệu Tri Ân x4

Huy hiệu Tri Ân x2

THỜI GIAN

Từ ngày 25 - 28/11

Tin tức khác