MỞ BÁN RƯƠNG HUYỀN THOẠI - CƠ HỘI NHẬN TRANG PHỤC SS HỮU HẠN CHỈ VỚI 15 QUÂN HUY

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng
Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán Rương Huyền Thoại

NỘI DUNG

Rương Huyền Thoại có chứa một trong các vật phẩm sau:

Chọn 1 trang phục: Elsu Sứ giả tận thế / Ryoma Samurai huyền thoại / Liliana Tiểu thơ anh đào / Lữ Bố Tư lệnh Robot / 40 giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc

Huy hiệu Rực Rỡ x500

Huy hiệu Rực Rỡ x50

Huy hiệu Rực Rỡ x10

Huy hiệu Rực Rỡ x4

THỜI GIAN

Từ 05 - 08/5

Tin tức khác