MỞ BÁN RƯƠNG MỘNG MƠ

Viết bởi Phuong

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán Rương Mộng Mơ

NỘI DUNG

Rương Mộng Mơ chứa một trong các vật phẩm sau:

Combo Trang phục Tel'Annas Công chúa mộng mơ + Alice Bé du xuân + Violet Mèo siêu quậy

Trang phục Tel'Annas Công chúa mộng mơ

Trang phục Alice Bé du xuân

Trang phục Violet Mèo siêu quậy

Huy hiệu Trăng Rằm x5

Huy hiệu Trăng Rằm x2

Huy hiệu Trăng Rằm x1

THỜI GIAN

Từ ngày 23/09 - 26/09/2022

Tin tức khác