MỞ BÁN RƯƠNG PHỤ KIỆN BUTTERFLY - NHẬN NGAY TƯỚNG VÀ CÁC PHỤ KIỆN ĐI KÈM CHỈ TỪ 19 QUÂN HUY

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Nếu các Kiện Tướng đang tìm kiếm cơ hội sở hữu tất cả các phụ kiện cùng với bản thân tướng Butterfly, thì có thể thử may mắn với Rương phụ kiện Butterfly trị giá 19 quân huy

NỘI DUNG

Khi mở Rương phụ kiện Butterfly trị giá 19 quân huy, các Kiện Tướng sẽ nhận được một trong các vật phẩm sau:

Combo tướng và toàn bộ phụ kiện vĩnh viễn

Phụ kiện Tóc hồng cam

Phụ kiện Tai thỏ

Phụ kiện Kiếm carrot

Huy hiệu phụ kiện

Khi sở hữu Huy hiệu phụ kiện, các Kiện Tướng sẽ đổi được các vật phẩm sau:

Huy hiệu Vật phẩm
30 Tướng Butterfly
15 Kiếm Carrot
10 Tai thỏ
3 Tóc hồng cam
1 10 Giấy cuộn bậc A

THỜI GIAN

Từ ngày 13 đến ngày 15/04/2019

Tin tức khác