MỞ BÁN RƯƠNG SIÊU VIỆT - SỞ HỮU COMBO TRANG PHỤC BẬC SS CHỈ TỪ 9 QUÂN HUY

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán Rương Siêu Việt

NỘI DUNG

Khi mở Rương Siêu Việt, các bạn sẽ nhận được một trong các vật phẩm sau:

Combo trang phục: Raz Siêu việt / Ngộ Không Siêu việt / Lauriel Thánh quang sứ / Capheny Kimono

Trang phục Raz Siêu việt

Trang phục Ngộ Không Siêu việt

Trang phục Lauriel Thánh quang sứ

Trang phục Capheny Kimono

Huy hiệu Ở Nhà x100

Huy hiệu Ở Nhà x10

Huy hiệu Ở Nhà x5

Huy hiệu Ở Nhà x2

THỜI GIAN

Từ ngày 09 - 12/6

Tin tức khác