MỞ BÁN RƯƠNG SS CAO CẤP

Viết bởi Híu

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn Sự Kiện: Mở bán Rương SS Cao Cấp

NỘI DUNG

Rương SS Cao Cấp chứa một trong các vật phẩm sau:

Combo: Arum Vũ Khúc Thần Sứ, Zephys Siêu Việt, Triệu Vân Kỵ Sĩ Tận Thế, Natalya Nghiệp Hỏa Yêu Hậu

Arum Vũ Khúc Thần Sứ

Zephys Siêu Việt

Triệu Vân Kỵ Sĩ Tận Thế

Natalya Nghiệp Hỏa Yêu Hậu

Huy hiệu Bãi Biển x499

Huy hiệu Bãi Biển x49

Huy hiệu Bãi Biển x4

Huy hiệu Bãi Biển x3

THỜI GIAN

Từ 12/04 - 16/04

Tin tức khác