MỞ BÁN RƯƠNG SS TUYỆT PHẨM

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn Sự Kiện: Mở bán Rương SS Tuyệt Phẩm

NỘI DUNG

Rương SS Tuyệt Phẩm chứa một trong các vật phẩm sau:

Combo trang phục: Natalya Nghiệp hỏa yêu hậu / Hayate Tử thần vũ trụ / Murad Chí tôn thần kiếm / Nakroth Lôi Quang Sứ

Trang phục Natalya Nghiệp hỏa yêu hậu

Trang phục Hayate Tử thần vũ trụ

Trang phục Murad Chí tôn thần kiếm

Trang phục Nakroth Lôi Quang Sứ

Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc x2

Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc x1

Huy hiệu Ở Nhà x5

Huy hiệu Ở Nhà x3

THỜI GIAN

Từ 12 - 16/6

Tin tức khác