MỞ BÁN RƯƠNG SS - NHẬN TRANG PHỤC BẬC SS CHỈ TỪ 15 QUÂN HUY

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Mở bán rương SS. Khi các Kiện Tướng mở chiếc rương này, sẽ có cơ hội nhận rất nhiều trang phục bậc SS cực kì hấp dẫn, chỉ với giá 15 quân huy

NỘI DUNG

Khi mở Rương SS, các Kiện Tướng sẽ nhận một trong các vật phẩm sau:

Combo trang phục Raz Chiến thần Muay Thái + Elsu Guitar tình ái vĩnh viễn

Chọn 1 trong 2: Trang phục Raz Chiến thần Muay Thái hoặc Elsu Guitar tình ái vĩnh viễn

Chọn 1 trong 2 thẻ thử trang phục trên 3 ngày

Giấy vẽ bùa A x10

Rương mảnh tướng x10

THỜI GIAN

Từ ngày 06 đến ngày 08/05/2019

Tin tức khác