MỞ BÁN RƯƠNG TẬN THẾ - CƠ HỘI SỞ HỮU TRANG PHỤC SS HỮU HẠN CHỈ VỚI 6 QUÂN HUY

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán Rương Tận Thế

NỘI DUNG

Khi mở Rương Tận Thế, các bạn sẽ nhận được một trong các vật phẩm sau:

Chọn 1 trang phục: Murad Chí tôn thần kiếm / Elsu Sứ giả tận thế / Natalya Nghiệp hỏa yêu hậu

Giấy vẽ bùa S x300

Giấy vẽ bùa S x100

Giấy vẽ bùa S x10

Giấy vẽ bùa S x5

Giấy vẽ bùa S x3

Giấy vẽ bùa S x2

Giấy vẽ bùa S x1

THỜI GIAN

Từ ngày 21 - 25/7

Tin tức khác