MỞ BÁN RƯƠNG THẦN TƯỢNG - CƠ HỘI SỞ HỮU COMBO TRANG PHỤC CHỈ VỚI 4 QUÂN HUY

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán Rương thần tượng

NỘI DUNG

Rương thần tượng có chứa một trong các vật phẩm sau:

Combo trang phục: Hayate Chiến binh trăng khuyết / Annette Thần tượng âm nhạc / Ngộ Không Ngộ Khá Trẩu

Trang phục Hayate Chiến binh trăng khuyết

Trang phục Annette Thần tượng âm nhạc

Trang phục Ngộ Không Ngộ Khá Trẩu

Huy hiệu Bông Tuyết x10

Huy hiệu Bông Tuyết x2

Huy hiệu Bông Tuyết x1

THỜI GIAN

Từ ngày 03 - 06/12/2021

Tin tức khác