MỞ BÁN RƯƠNG THẺ GIẢM GIÁ

Viết bởi Phuong

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán Rương Thẻ giảm giá

NỘI DUNG

Rương Thẻ giảm giá chứa một trong các vật phẩm sau:

Thẻ giảm giá 499 quân huy (áp dụng cho trang phục có giá từ 799 quân huy trở lên)

Thẻ giảm giá 399 quân huy (áp dụng cho trang phục có giá từ 499 quân huy trở lên)

Thẻ giảm giá 199 quân huy (áp dụng cho trang phục có giá từ 279 quân huy trở lên)

Thẻ giảm giá 99 quân huy (áp dụng cho trang phục có giá từ 149 quân huy trở lên)

LƯU Ý

Thẻ giảm giá có hạn sử dụng đến hết ngày 30/11/2022 và chỉ áp dụng trên giá gốc.

Tin tức khác