MỞ BÁN RƯƠNG THỐNG LĨNH - CƠ HỘI NHẬN COMBO TRANG PHỤC S/S+ HỮU HẠN CHỈ VỚI 5 QUÂN HUY

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán Rương Thống Lĩnh

NỘI DUNG

Khi mở Rương Thống Lĩnh, các bạn sẽ nhận được một trong các vật phẩm sau:

Combo trang phục: Butterfly Đông Êm Đềm / Murad Đặc dị / Ngộ Không Ngộ Khá Trẩu / Ryoma Thanh long bang chủ

Trang phục Butterfly Đông Êm Đềm

Trang phục Murad Đặc dị

Trang phục Ngộ Không Ngộ Khá Trẩu

Trang phục Ryoma Thanh long bang chủ

Huy hiệu Đèn Lồng x10

Huy hiệu Đèn Lồng x2

Huy hiệu Đèn Lồng x1

THỜI GIAN

Từ ngày 12 - 15/9

Tin tức khác