MỞ BÁN RƯƠNG TINH HỆ - CƠ HỘI NHẬN COMBO 3 TRANG PHỤC CHỈ VỚI 4 QUÂN HUY

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn Sự Kiện: Mở bán Rương Tinh Hệ

NỘI DUNG

Rương Tinh Hệ chứa một trong những vật phẩm sau:

Combo trang phục: Florentino Giám sát tinh hệ / Zill Cựu Thần Thiên Hà / Veres Gián điệp tinh hệ

Trang phục Florentino Giám sát tinh hệ

Trang phục Zill Cựu Thần Thiên Hà

Trang phục Veres Gián điệp tinh hệ

Huy hiệu Chào Hè x10

Huy hiệu Chào Hè x2

Huy hiệu Chào Hè x1

THỜI GIAN

Từ ngày 19 - 22/05/2022

Tin tức khác