MỞ BÁN RƯƠNG TỬ THẦN - CƠ HỘI NHẬN COMBO TRANG PHỤC SS HỮU HẠN CHỈ VỚI 18 QUÂN HUY

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán Rương Tử Thần

NỘI DUNG

Khi mở Rương Tử Thần, các bạn sẽ nhận được một trong các vật phẩm sau:

Combo trang phục: Natalya Nghiệp hỏa yêu hậu / Hayate Tử thần vũ trụ / Lữ Bố Tư lệnh Robot

Trang phục Natalya Nghiệp hỏa yêu hậu

Trang phục Hayate Tử thần vũ trụ

Trang phục Lữ Bố Tư lệnh Robot

Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc x2

Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc x1

Huy hiệu Vô Địch x5

Huy hiệu Vô Địch x4

THỜI GIAN

Từ ngày 24 - 27/7

Tin tức khác