MỞ BÁN RƯƠNG TƯỚNG HOT - NHẬN TỚI 12 TƯỚNG CHỈ TỪ 3 QUÂN HUY

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán rương tướng HOT

NỘI DUNG

Khi mở Rương tướng HOT, các bạn sẽ nhận được một trong những vật phẩm sau:

Combo tướng: Dirak, Keera, Thorne, Laville, Allain, Ngộ Không, Eland'orr, Raz, Nakroth, Murad, Capheny, Tel'Annas

Chọn 6: Dirak, Keera, Thorne, Laville, Allain, Ngộ Không, Eland'orr, Raz, Nakroth, Murad, Capheny, Tel'Annas

Chọn 2: Dirak, Keera, Thorne, Laville, Allain, Ngộ Không, Eland'orr, Raz, Nakroth, Murad, Capheny, Tel'Annas

Mảnh tướng

THỜI GIAN

Từ 23h ngày 13 - 23h 18/09/2020

Tin tức khác