MỞ BÁN RƯƠNG TƯỚNG Ở NHÀ - CƠ HỘI NHẬN FULL 12 TƯỚNG CHỈ VỚI 5 QUÂN HUY

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn Sự Kiện: Mở bán Rương Tướng Ở Nhà

NỘI DUNG

Rương Tướng Ở Nhà chứa một trong những vật phẩm sau:

Combo Tướng: Aleister / Raz / Kriknak / Ryoma / Arthur / Ngộ Không / Tulen / Rouie / Celica / Amily / Wiro / Enzo

Tướng Aleister

Tướng Raz

Tướng Kriknak

Tướng Ryoma

Tướng Arthur

Tướng Ngộ Không

Tướng Tulen

Tướng Rouie

Tướng Celica

Tướng Amily

Tướng Wiro

Tướng Enzo

Huy hiệu Ở Nhà x9

Huy hiệu Ở Nhà x5

Huy hiệu Ở Nhà x2

Huy hiệu Ở Nhà x1

THỜI GIAN

Từ 09- 12/06

Tin tức khác