MỞ BÁN RƯƠNG TƯỚNG THĂNG HẠNG

Viết bởi Híu

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn Sự Kiện: Mở bán Rương Tướng thăng hạng

NỘI DUNG

Rương Tướng thăng hạng chứa một trong những vật phẩm sau:

Combo Tướng: D'Arcy, Maloch, Krizzix, Ishar, Zata, Celica, Batman, Thorne, Payna, Veres, Dextra, Superman.

D'Arcy

Maloch

Krizzix

Ishar

Zata

Celica

Batman

Thorne

Payna

Veres

Dextra

Superman

Huy hiệu Bãi Biển x9

Huy hiệu Bãi Biển x5

Huy hiệu Bãi Biển x2

Huy hiệu Bãi Biển x1

THỜI GIAN

Từ 08/04 - 12/04

Tin tức khác