MỞ BÁN RƯƠNG TƯỚNG VÀ TRANG PHỤC - SỞ HỮU YORN VÀ MURAD CHỈ TỪ 15 QUÂN HUY

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Mở bán Rương tướng và trang phục. Chỉ với 15 quân huy, các Kiện Tướng sẽ có cơ hội sở hữu tướng và trang phục Yorn + Murad

NỘI DUNG

Khi mở Rương tướng và trang phục Yorn, các Kiện Tướng sẽ nhận được một trong các vật phẩm sau:

Trang phục Yorn Cung thủ bóng đêm

Trang phục Yorn Đặc nhiệm S.W.A.T

Trang phục Yorn Thế tử nguyệt tộc

Tướng Yorn + combo 3 trang phục trên

Mảnh tướng

Mảnh trang phục

Ruby

Khi mở Rương tướng và trang phục Murad, các Kiện Tướng sẽ nhận được một trong các vật phẩm sau:

Trang phục Murad Thần tượng học đường

Trang phục Murad Đồ thần đao

Trang phục Murad Thợ săn tiền thưởng

Tướng Murad + combo 3 trang phục trên

Mảnh tướng

Mảnh trang phục

Ruby

THỜI GIAN


Từ ngày 12 - 14/06/2019

Tin tức khác