MỞ BÁN RƯƠNG TUYẾT SAN

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán Rương Tuyết San

NỘI DUNG

Khi mở Rương Tuyết San, các bạn sẽ nhận được một trong các vật phẩm sau:

Combo trang phục: Ormarr Thông thỏa thích / Natalya Quà quái quỷ / Fennik Tuần lộc láu lỉnh

Trang phục Ormarr Thông thỏa thích

Trang phục Natalya Quà quái quỷ

Trang phục Fennik Tuần lộc láu lỉnh

Trang phục Butterfly Đông Êm Đềm

Huy hiệu Vô Địch x10

Huy hiệu Vô Địch x5

Huy hiệu Vô Địch x1

THỜI GIAN

Từ ngày 22 - 25//7

Tin tức khác