MỞ BÁN RƯƠNG VALENTINE - CƠ HỘI NHẬN 4 TRANG PHỤC VALENTINE CHỈ VỚI 15 QUÂN HUY

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán Rương Valentine

NỘI DUNG

Khi mở Rương Valentine, các bạn sẽ nhận một trong các vật phẩm sau:

Combo 4 trang phục: Arthur Si tình kiếm / Tel'Annas Chung tình tiễn / Elsu Guitar Tình ái / Roxie Kèn ái tình

Chọn 1 tướng: Arthur / Tel'annas / Elsu / Roxie

Giấy vẽ bùa S

Mảnh tướng

Mảnh trang phục

Ruby

THỜI GIAN

Từ ngày 12 ~ 17/02/2020

Tin tức khác